nove
slider1 slider2 slider3
Spoločnosť EKOMOS s.r.o. vznikla v roku 1992 so zámerom poskytovania služieb v oblasti ekológie. Čas a trh modifikoval činnosť firmy do dnešnej podoby,
kde prioritným cieľom je aplikácia nových technológií v oblasti tepelného hospodárstva.


Spoločnosť sa zameriava hlavne na dodávky stavieb na kľúč, ako aj na spoluprácu s veľkými stavebnými spoločnosťami v oblasti dodávok PSV prác.

Na slovenskom trhu je výhradným zástupcom spoločnosti PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. v dodávke monoblokových a výkonových plynových a olejových
horákov rady APH a zabezpečovania servisných školení na uvedené typy zariadení.


V rámci výrobnej činnosti v oblasti vykurovania spoločnosť dodáva vlastné automatické doplňovacie zariadenie ADZ 2400.

V roku 2014 spoločnosť zaviedla a a používa systém manažérstva kvality v súlade s európskou normou EN ISO 9001:2008, systém environmentálneho

manažérstva v súlade s európskou normou EN ISO 14001:2004 a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s normou OHSAS 18001:2007.