nove

ReferencieNIŽNÝ HRUŠOV, zníženie primárnej energetickej náročnosti v objektoch OcÚ


VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ, materská škola zateplenie objektu


VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ

SPRAVBYTKOMFORT a.s., rekonštrukcia kotolne na ZŠ Lesnícka, Prešov


SPRAVBYTKOMFORT a.s., výmena kotla K3 v centrálnej kotolni Jazdecká


Jazdecká Jazdecká Jazdecká

POLOMA, zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu v Polome


POLOMA POLOMA POLOMA POLOMA POLOMA POLOMA POLOMA

PODHOROĎ, zmena palivovej základne a zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy OcÚ Podhoroď


SENICA, Zdroj technologickej pary, Agro Tami a.s. Senica


NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, Sadová č.2, Spišská Nová Ves


ENVIRAL, a.s. - Výmena kondenzačnej nádrže


ENVIRAL, a.s. - Výmena kondenzačnej nádrže ENVIRAL, a.s. - Výmena kondenzačnej nádrže

BYTKOMFORT, s.r.o. – Dodávka a montáž elektrokotla o výkone 2,4 MW


BYTKOMFORT, s.r.o. – Dodávka a montáž elektrokotla o výkone 2,4 MW BYTKOMFORT, s.r.o. – Dodávka a montáž elektrokotla o výkone 2,4 MW BYTKOMFORT, s.r.o. – Dodávka a montáž elektrokotla o výkone 2,4 MW

Rekonštrukcia budova pre jednotku NFIU, BRATISLAVA - VAJNORY


Obec Brezovica, ZMENA PALIVOVEJ ZÁKLADNE OcU BREZOVICA, kotolňa na biomasu


BANSKOBYSTRICKÝ PIVOVAR a.s., rekonštrukcia kotolne a parné rozvody


TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s., KEŽMAROK, parné rozvody


TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s., KEŽMAROK,  parné rozvod

ZŤS STROJÁRNE NÁMESTOVO a.s., termoolejové hospodárstvo


Obec PODHOROĎ, zmena palivovej základne a systému vykurovania. verejných budov


SPRAVBYTKOMFORT a.s., zmena kotolne K4 Sekčov na OST


AXXENCE SLOVAKIA s.r.o Bratislava, parné rozvody


AXXENCE SLOVAKIA s.r.o Bratislava, parné rozvody AXXENCE SLOVAKIA s.r.o Bratislava, parné rozvody

SLOVCHIPS s.r.o., Smižany, modernizácia ohrevu oleja


NEMOCNICA ŠACA – Operačné centrum, vyvíjač čistej pary a parné


SLOVAK TELEKOM a.s., Banská Bystrica, rekonštrukcia kotolne


JAVORINA v.d. Spišská Belá, kotolňa na biomasu


CANISPOL, medzinárodné výcvikové stredisko služobných psov, Bratislava


LESY SR š.p. Vranov nad/T, kontajnerová kotolňa na biomasu


LESY SR š.p. Vranov nad/T, kontajnerová kotolňa na biomasu LESY SR š.p. Vranov nad/T, kontajnerová kotolňa na biomasu LESY SR š.p. Vranov nad/T, kontajnerová kotolňa na biomasu

SPRAVBYTKOMFORT a.s., kotolňa na ul.Levočská


MILK – AGRO, spol s r.o. - Výmena parného kotla a napájacej nádrže


MILK – AGRO, spol s r.o. - Výmena parného kotla a napájacej nádrže MILK – AGRO, spol s r.o. - Výmena parného kotla a napájacej nádrže MILK – AGRO, spol s r.o. - Výmena parného kotla a napájacej nádrže MILK – AGRO, spol s r.o. - Výmena parného kotla a napájacej nádrže

ENVIRAL, a.s. - Intenzifikácia kotolne


ENVIRAL, a.s. - Intenzifikácia kotolne

FNsP J. A. Reimana Prešov – internistický monoblok


FNsP J. A. Reimana Prešov – internistický monoblok FNsP J. A. Reimana Prešov – internistický monoblok FNsP J. A. Reimana Prešov – internistický monoblok FNsP J. A. Reimana Prešov – internistický monoblok FNsP J. A. Reimana Prešov – internistický monoblok FNsP J. A. Reimana Prešov – internistický monoblok FNsP J. A. Reimana Prešov – internistický monoblok FNsP J. A. Reimana Prešov – internistický monoblok FNsP J. A. Reimana Prešov – internistický monoblok FNsP J. A. Reimana Prešov – internistický monoblok FNsP J. A. Reimana Prešov – internistický monoblok FNsP J. A. Reimana Prešov – internistický monoblok

SPRAVBYTKOMFORT a.s., zriadenie odovzdávacích staníc OST–8, OST-7, OST–6, OST–5, OST-3


SPRAVBYTKOMFORT a.s., Prešov SPRAVBYTKOMFORT a.s., Prešov SPRAVBYTKOMFORT a.s., Prešov SPRAVBYTKOMFORT a.s., Prešov SPRAVBYTKOMFORT a.s., Prešov SPRAVBYTKOMFORT a.s., Prešov SPRAVBYTKOMFORT a.s., Prešov SPRAVBYTKOMFORT a.s., Prešov

Rekonštrukcia kotolne a vykurovacieho systému v meste Veľký Šariš so zmenou súčasného vykurovania na biomasu


Veľký Šariš Veľký Šariš Veľký Šariš Veľký Šariš

ZŠ Nižný Slavkov - rekonštrukcia kotolne a rozvodov


Nižný Slavkov Nižný Slavkov Nižný Slavkov Nižný Slavkov Nižný Slavkov Nižný Slavkov Nižný Slavkov Nižný Slavkov

ZŠ Poloma - rekonštrukcia kotolne


Poloma Poloma Poloma Poloma

Prešovská univerzita - rozvody ÚK a CHLK


SpravbytKomfort a.s. Prešov – kotolňa Mladosť


SEPS a.s – ES Križovany


Závod služieb železníc SR – ubytovńa Bajzova ul. Košice


Liečebný komplex Hviezdoslav – Štrbské Pleso


Autocentrum Košice AUDI, Škoda


Technická univerzita Košice


HYPERNOVA Poprad


ŽSR – Železničná stanica Trebišov – Stavadlo č.2


Mraziarne, s.r.o. Prešov


Poľnonákup ŠARIŠ, a.s. Prešov


Gymnázium J.A. Raymana Prešov


Prešov Prešov Prešov Prešov

Honterm s.r.o. Krupina


Krupina Krupina Krupina Krupina

Levočská teplárenská a.s. Levoča


Levoča Levoča Levoča Levoča

Výroba a rozvod paryDOMÄSKO s.r.o. Lieskovec, závod Kežmarok


TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s., Kežmarok


DE HEUS KENDICE s.r.o., Kendice

HYDINA SLOVENSKO s.r.o., Košice

TATRASVIT SVIT-SOCKS a.s., Svit

TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s., Kežmarok

MEDICPRODUCT a.s., Lipany

AGRO TAMI a.s., Senica

ENVIRAL a.s., Leopoldov

BANSKOBYSTRICKÝ PIVOVAR a.s., Banská Bystrica

TATRANSKÁ MLIEKAREŇ a.s., Kežmarok

AXXENCE SLOVAKIA s.r.o., Bratislava

NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA a.s.

MILK – AGRO spol. s r.o., Sabinov

ENVIRAL a.s., Leopoldov

Kotolne na biomasuVeľký Šariš


Saris video

Nižný Slavkov


Slavkov video