nove

Profil spoločnostiSpoločnosť Ekomos s.r.o. bola založená v roku 1992 s cieľom poskytovania služieb v oblasti ekológie.


V rokoch 1993-1995 svoju hlavnú činnosť zameriavala najmä na meranie emisií, ekologické projekty a programy odpadového hospodárstva.


V roku 1995 svoje služby rozšírila o dodávky a servis plynových horákov a optimalizačného riadiaceho systému Autoflame, od roku 1996 spoločnosť rozšíruje svoju ponuku aj o dodávky kotolní na kľúč, dodávky ústredného kúrenia, plynových rozvodov, solárnych systémov, klimatizácie a zdravotechniky a začala spolupracovať ako subdodávateľ veľkých stavebných spoločností pri výstavbe občianskej vybavenosti, hypermarketov, autosalónov a priemyselných stavieb.


V roku 2003 prišla firma na trh so zariadením vlastnej výroby pre vykurovanie - automatické doplňovacie zariadenia ADZ 2400. Uvedené zariadenie je určené pre priemyselnú a komunálnu energetiku, ako aj pre objekty s malými vykurovacími plochami.


Na prelome rokov 2003 a 2004 sa firma pokúsila radikálnejšie preniknúť aj na maloodberateľský trh, najmä s rodinnými domami, ale kvôli deformáciám na trhu, sa táto činnosť pre firmu firme stala neperspektívnou, teda sa orientuje iba na projekty s vyššou technologickou úrovňou.


Na prelome rokov 2008 a 2009 rozšírila firma svoju činnosť o dodávky technológii pre využívanie obnoviteľných zdrojov hlavne kotly na biomasu, solárne systémy a tepelné čerpadlá. Taktiež aplikáciou týchto zariadení, pomáha obciam a podnikateľskej sfére pri možnosti čerpania prostriedkov z eurofondov.


Spoločnosť v roku 2014 zaviedla a a používa systém manažérstva kvality v súlade s európskou normou EN ISO 9001:2008, systém environmentálneho manažérstva v súlade s európskou normou EN ISO 14001:2004 a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s normou OHSAS 18001:2007.


Spoločnosť bola v prvých rokoch svojej existencie schopná vygenerovať hlavnú činnosť, ktorú v nasledujúcom období iba prispôsobuje potrebám trhu. Čas a trh modifikoval činnosť firmy do dnešnej podoby, kde prioritným cieľom je hlavne aplikácia nových technológii v oblasti tepelného hospodárstva.


  • dodáva a realizuje spoločnosť EKOMOS s.r.o.
  • dodáva a realizuje spoločnosť EKOMOS s.r.o
  • dodáva a realizuje spoločnosť EKOMOS s.r.o